Ikrar 5S

Ikrar 5S

Bahawasanya kami warga Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia berikrar akan menunaikan tugas dan tanggungjawab kami terhadap pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti 5S demi kecemerlangan organisasi kami berdasarkan prinsip berikut:

1. Membudayakan amalan 5S di dalam tugas harian
2. Memberi komitmen dalam melaksanakan aktiviti amalan 5S yang dirancang
3. Memperkasakan semangat kerjasama berpasukan
4. Merangsang pemikiran kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas harian
5. Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan menyokong usaha pelestarian kampus