Objektif & Slogan 5S

Objektif 5S

1. Mewujudkan ruang kerja yang selesa dan selamat mengikut amalan 5S
2. Meningkatkan disiplin dan budaya kerja berpasukan dengan penglibatan semua warga kerja
3. Melaksanakan usaha-usaha penambahbaikan berterusan
4. Mengurangkan pembaziran dan meningkatkan produktiviti
5. Meningkatkan kepuasan pelanggan bagi kecemerlangan organisasi.

Slogan

‚ÄúPersekitaran Berkualiti, Kecemerlangan Organisasi‚ÄĚ