Seiri @ Sisih

Seiri atau Sisih

Aktiviti sisih memberi tumpuan kepada pengasingan dan pelupusan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Aktiviti sisih melibatkan:

i. Item yang tiada nilai dan senang dibuang perlu dibuang segera.
ii. Item yang ada nilai tapi tidak digunakan dan tiada kegunaan masa akan datang maka dihapuskan/dijual mengikut prosedur.
iii. Item tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi untuk dilupuskan perlu ditentukan kaedah/kos yang paling rendah.