Zon 5S

5S di Perpustakaan UTM dibahagikan mengikut perpustakaan dan zon. Perpustakaan yang terlibat ialah Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ JB), Perpustakaan Raja Zarith Sofiah (PRZS JB), dan Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ KL).

Zon yang terdapat di PSZ JB ialah:

 1.  Lestari
 2.  Intelek
 3.  Evolusi
 4.  Optimis
 5.  Legasi
 6.  Ekspresi

Zon yang terdapat di PRZS JB:

 1.  Proaktif
 2.  Sinergi
 3.  Harmoni
 4.  Dedikasi

Zon yang terdapat di PSZ KL:

 1.  Ideal
 2.  Estetika
 3.  Progresif