Konsep

KONSEP

  • UTMRS menggunapakai konsep pinjaman dan pemulangan kendiri dengan pemantauan minima oleh staf PSZ
  • Peminjaman bahan dibenarkan kepada sesiapa sahaja dari kalangan masyarakat UTM dari mana-mana lokasi UTMRS.
  • Pemulangan bahan boleh dibuat di mana-mana lokasi UTMRS.
  • Semua peminjaman dan pemulangan bahan hendaklah direkod di Buku Rekod yang disediakan di setiap UTMRS
  • Semua peminjam perlu mempunyai sikap bertanggungjawab untuk memulangkan bahan yang dipinjam.