Objektif

OBJEKTIF

  • Mendorong, menggalak dan merangsang pembacaan di kalangan masyarakat khususnya warga UTM dan masyarakat am.
  • Menjana idea kreatif melalui pembacaan dan penghayatan karya asli.
  • Menjadikan budaya membaca sebagai satu aktiviti berfaedah dalam memenuhi masa terluang setiap individu.
  • Mempromosi budaya membaca melalui bahan bacaan yang digemari.
  • Memupuk sikap bertanggungjawab dalam menghargai dan memelihara koleksi UTMRS yang dikumpulkan melalui kaedah sumbangan masyarakat UTM sendiri.
  • Memupuk semangat perkongsian bahan melalui sumbangan bahan kepada UTMRS