HUBUNGI KAMI

Ketua Penyelaras UTM Reading Station
Penyelaras UTM Reading Station
Staf UTM Reading Station

ALAMAT

Bahagian Perkhidmatan Lanjutan                                                                                  Perpustakaan UTM (Bangunan Perpustakaan Sultanah Zanariah)
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
Johor Darul Ta’zim
Malaysia

Tel: 07-5530095
Faks: 07-5572555