Portal Sistem Pengurusan Kualiti Perpustakaan UTM

 

VISI

Perpustakaan sebagai pusat ilmu terulung dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan.

MISI

Menyumbang kepada peningkatan ilmu melalui penyediaan akses mudah, penyebaran dan perkongsian maklumat sains, teknologi dan kejuruteraan.

logo sirim 1152017

OBJEKTIF

  • Memberi perkhidmatan maklumat kepada pelanggan

  • Mengurus maklumat yang menepati keperluan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, perundingan dan penerbitan UTM

  • Mempromosi perkhidmatan maklumat kepada masyarakat dalam dan luar UTM

  • Memupuk budaya ilmu dan kecemerlangan minda dikalangan masyarakat dalam dan luar UTM

psz building