Monthly Archives: June 2015

Insentif 2015

Pindaan April 2015 :

…Sambungan kenyataan

POLISI PENERBITAN DAN INSENTIF PENERBITAN UTM 2014

SEKSYEN 3 – PROSEDUR

 1.1 Perpustakaan UTM

1.1.1 Penyediaan dan pengesahan data penerbitan untuk keperluan

semasa Universiti Penyelidikan, MyMOHES, CAPS dan lain-lain keperluan UTM

Pustakawan/Pegawai Penyelidik

1.1.2 Menyediakan pengesahan data penerbitan melalui RADIS

untuk SPS,HCD dan HCM

1.1.3 Pengesahan data penerbitan untuk tujuan e-LPPT setiap tahun.

1.1.4 Membayar tuntutan insentif Impact Factor, indexed journal, nonindex journal

dan citation kepada pemohon

1.1.5 Penetapan pembayaran insentif kepada penulis adalah melalui kaedah sebagaimana di bawah iaitu;

 Quartile         Jumlah (RM)

Quartile 1      RM 3000.00 (pindaan baru)

Quartile 2      RM 1500.00 (pindaan baru)

Quartile 3      RM 500.00 (pindaan baru)

Quartile 4      RM 300.00 (pindaan baru)

….. Sambungan